ಈ ಕ್ಷಣದ ಅಂತರಂಗದ ಭಾವ ಇದು

ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖಾಲಿ ಹಾಳೆ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಗೀಚಬೇಕೆಂಬ ಖಯಾಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾಗ ತೋಚುವ ಪದಗಳು ಗೀಚಲು ಕುಳಿತಾಗ ಆಚೆಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲಾ…. ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾ…. ನೆನಪಾದಾಗ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತೇನೆ…… ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ

Advertisements